Zakoni prirode

Na zidu primjetih velikog crnog pauka. Uzeh komad papira kako bih ga uništio i bacio u kantu za smeće, ali kako sam mu prišao, on odjednom pade dole – u mrežu drugog pauka, koji nije sjedio skrštenih ruku, već se odmah baci na posao i pođe plesti mrežu oko nesretnog prvog pauka. Zakoni prirode, naravno, važe i u mome kupatilu.

Kolding, 29. avgust 2002