Blog: writings

Borba za budućnost

Problem svih ljudskih zajednica, a tako i one u državi Bosni i Hercegovini, je taj što često ne priznajemo mišljenje koje nije identično našem. Posljednjih nekoliko godina fasciniran sam idejama američkog filozofa Richarda Rortya, posebno onim tezama u kojima iznosi mišljenje da čovječanstvo ne treba postavljati pitanja koja istražuju ono što nas čini ljudima i šta je uopšte ljudska priroda, jer ona skoro uvijek vode ka podjelama, netrpeljivostima i sukobima u kojima se protivnička strana prikazuje kao nehumana i manje vrijedna skupina. U svakom konfliktu i ratu protivnik se prikazuje često kao neko ko je manje vrijedan, tj. kao neko ko može biti tretiran sa manjom količinom digniteta i ljudskog poštovanja. Tako na primjer u balkanskim ratovima protivnička strana se pejorativno nazivala standardnim imenicama kao što su ”četnici”, ”ustaše” i ”balije”, i pridjevima koji su imali (a imaju i danas) funkciju da ponize i dehumaniziraju suparničku stranu, jer kako bi se vojnici jedne strane mogli boriti protiv vojnika one druge, kada bi propagandna mašinerija njihove političke i vojne strukture brendirala protivničku stranu kao ljude koji uopšte nisu drugačiji od njih samih, kao osobe koje imaju iste snove, brige, ambicije i lične ciljeve u životu kao i mi? Bez propagandnih struktura mnogi vojnici bi lakše uvidjeli da su ljudi na protivničkoj strani upravo to – ljudi. Potpuno isti kao i oni. Glavna stvar što nas razdvaja je mitologija, odnosno njeno oživljavanje kroz ižvakane etnocentrične narative, naše (uvijek subjektivno) shvatanje prošlosti i oslikavanje te iste mitologije u sadašnjosti i našim ambicijama za budućnost.

Read more…

The New World

Have I not known this?
The meaning of Life.
Death.
And Love.
Of all things, it is you I shall remember.
Can the heart supersede, overrun the mind?
Love is not an emotion, but a thought.
This is how it is supposed to be.
Farewell.
I shall see you again.
In the Light.

Read more…

Nota 10 - Deset hiljada koraka

I tako, izađoh napolje ovo kasno poslijepodne s ciljem da pređem normiranih dnevnih deset hiljada koraka. Sunce, iako pred zalaskom, još uvijek je toplo i ugodno milovalo mi odavno skandinaviziranu kožu. Pogledam na svoj mobitel, koji mi stidno pokaza da sam prešao tek oko 1300 koraka. I tako krenem prema zapadu (jer na zapadu je, tako kažu, uvijek sreća veća), iza zgrade, pored četvrti sa vilama i kućama na jednoj i ograničenoj prirodnoj površini na drugoj strani.

Read more…

Ribe, malo mjesto od velikog značaja

Prije nekoliko dana sam konačno imao priliku posjetiti dansko mjesto Ribe. Iako tu želju imam najmanje deset-petnaest godina, tek se sada ona ispunila. Gradić Ribe, koji broji 8 hiljada stanovnika, danas je prilično uspavano i periferno mjesto u kojem nema dešavanja od monumentalnog značenja za regiju, a kamoli za cijelu državu. Međutim, nije uvijek tako bilo. Ribe je prvi osnovani grad na području Kraljevine Danske, naime osnovan je oko 704. godine, tako što je danski (vikinški) kralj Angantyr naredio da se napravi glavna tržnica, s ciljem okupljanja svih okolnih trgovaca i njihovog direktnog oporezivanja. Već nakon dva stoljeća je Ribe značajni trgovački centar, koji ima jake veze sa cijelim područjem Baltičkog mora i sjeverozapadne Evrope. Grad posebno profitira na obimnom izvozu govedine.

Read more…

Sådan skal livet være

To tusind år efter Augustus’ død
(you know, the artist formerly known as Gaius Octavius)
sidder min datter og jeg
under blommetræet i bedsteforældrenes have
hun vil ikke
række mig bogen
om russisk litteratur
og hvorfor skulle hun det
der er meget lidt relevans i dag om i dag om hvad som helst
Det eneste der gælder er leg og livets ubekymrethed
Den ideelle ferie

Image without description

Principovo nasljeđe

Prije tačno stotinu godina je u Sarajevu odjeknuo pucanj koji je Evropu uvukao u Prvi svjetski rat i odnio preko trideset i sedam miliona ljudskih života. 28. juna 1914. godine je Gavrilo Princip, pripadnik “Mlade Bosne”, usmrtio austrougarskog prijestolonasljednika Franza Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju. Međutim Principovi meci nisu bili razlog za pokretanje cijele evropske vojne mašinerije, koja će nešto kasnije cijeli kontinent odvesti u, do tada, neviđeno uništenje, nego prosto izgovor. Da nije bilo Principa, bilo bi nešto drugo. Zato je potrebno pozabaviti se nekim historijskim činjenicama, prije nego se osvrnemo na famoznu dihotomiju o Principovom nasljeđu, kako bi dobili precizniju političku sliku tadašnje Evrope, uključujući i balkansko podneblje. Naime, na Balkanu postoji jaka, često nenamjerna, tendencija da se svaki događaj provincijalizira i geografski ograniči i pri tome se zaboravlja šira, ako ne već globalna, perspektiva.

Read more…

Nakon jučer

Na početku sve je bilo obasjano nadom,
A onda je vrijeme uništilo sve,
Izgubio se očiju žar, nestala je volja,
Sve je glupo nakon jučer.

Read more…

Sanjao sam jednom

i.
Kao vjetrom nošen kroz tamne noći podneblja sjevernog,
Misli su mi bile čiste,
Otvorene za sve ono
Što danju ne snimimo.
Sanjao sam Sunce kako ustaljeno grije djecu svoju,
I kako se stvorenje pribija uz majku i napaja se svjetlom,
Odvaja i katapultira se izvan našeg sistema.
Šta je bilo – ne znam,
Ali osjetih da je stvarno
I da nas čuva kao što majka dijete svoje pazi.

Read more…

Prometheus

Od početka svoga postojanja Prometheusu nije bilo lako. Ovdje mislim na film režisera Ridleya Scotta, a ne na Prometeja, titana iz grčke mitologije, mada Zeus zna da ni njemu bogovi nisu bili naklonjeni.

Read more…

Dodir (priča)

I dok mi kćerka polako tone u san nakon što sam joj pročitao još jednu bajku neizbježnih braće Grimm, ja, kao i svaku drugu večer, ležim na podu pored njenog kreveta. Obično u ovim trenucima imam mobilni telefon na kojem pažljivo provjeravam poruke ili najnovije vijesti, tek onako da iskoristim vrijeme dok kćerkica pada u san, jer ću u suprotnom i ja zadrijemati (shvatio sam da mi to ide sve lakše od ruke što postajem stariji). Kažem pažljivo jer kćerka mi ima izrazito razvijena čula sluha i vida. Ona vrlo lako može čuti moje i najpažljivije kuckanje po tastaturi mobitela ili vidjeti slabe tračke tirkizne svjetlosti koje emitira ekran mobilnog telefona.

Read more…

Knjige u 2010.: Trilingualna čitanka

Na web stranici pišem već nekoliko godina liste raznoraznih stvari, pa tako, između ostalog, imam liste filmova koje pogledam u godini, imena gradova i mjesta u kojima sam prespavao i šta još sve ne. Otkako znam za sebe, imam tu čudnu fascinaciju prema statistici i listama (ali ne i prema opštoj matematici), pa tako svake godine registrujem i knjige koje pročitam tokom jedne kalendarske godine.

Read more…

Nota 5 - Miris lipe

Jedna sedmica u mjesecu julu mi je nekako prošla u znaku lipe. Da, lipi, biljci o kojoj rijetko razmišljam, ali kojoj sam privržen. Istini za volju, teško je reći da je lipa te sedmice bila ikakav simbol niti da je bila posebno uočljiva, ali nekoliko mojih doživljaja ukazuje na to.

Read more…