Ståsteder

Jeg har netop læst Svend Brinkmanns Ståsteder – 10 gamle ideer til en ny verden, hvori forfatteren retter en klar kritik mod general utilitaristisk tilgang som man har adopteret i de moderne vestlige samfund, inklusive det danske. Alt skal kunne bruges til noget (andet), og vi som borger og medarbejdere skal være med til at sikre, at man skal få så meget som muligt ud af den ting. Denne behandling i vores dagligdag kalder Brinkmann for instrumentalisering.

Forfatteren finder inspiration i ti klassiske filosofiske, eksistentielle begreber som en modgift mod denne nyttetænkning, og påstår, at disse ståsteder har en selvstændig værdi i sig selv. De ti ståsteder er: det gode, værdigheden, løftet, selvet, sandheden, ansvaret, kærligheden, tilgivelsen, friheden og døden. Nogle forklaringer af begreber er mere klare og interessante end andre, men i bund og grund er det en fornuftig bog alle burde læse, især dem, der mener, at vi kan og burde justere vores dagligdag og samfundet generelt til en vis grad. Selv om kapitlerne bugner med henvisninger til filosoffer og deres ideer, er sproget letlæseligt og stort set alle kan være med, også dem, der ikke nødvendigvis har en førviden eller kendskab til disciplinen. Derudover er Sven Brinkmann god til at både forklare begreberne og komme med interessante og relevante eksempler (som eksempelvis historien om Kleobis og Biton fra den græske mytologi).

Hermed er anbefalingen givet videre.

Comments: 0

Comments are closed.