SpaceX

Jučer, 1. maja 2017, SpaceX raketa je poletjela u svemir u visinu od 166 kilometara i spustila se uspravno odakle je krenula. I sve to u roku od devet (9) minuta. Izgleda fenomenalno da se čini da je urađeno pomoću specijalnih efekata, ali nije.

Evo, kako je slijetanje izgledalo. Obratiti pažnju na potporne noge, koje se otvaraju tek dvije sekunde prije dodira sa tlom. Sci-fi.

Comments: 0

Comments are closed.