Pathetique (dk)

“Pathétique” er digtesamling som udkom i 2006 på Forlag Frother.

Hvad drejer sig Pathétique om?
Pathétique er en digtesamling, som er delt i to dele. Den første del, Laetific, behandler “lysere” emner som kærlighed, liv og håb. Den anden del, Miserabilis, har temaer som død, mørke og uro. Digte i bogen er skrevet mellem 1997 og 2005 i Danmark, Bosnien, Italien og Kreta.

Hvordan er digte i samlingen blevet til?
Digtene er blevet til i perioden mellem 1997 og 2005. De er skrevet meget forskellige steder: i soveværelset, i toget, ved stranden, under et palmetræ osv. 🙂

Hvorfor har du skrevet digte med de temaer du har valgt?
Det er et godt spørgsmål, men jeg er ikke sikker på at jeg kan svare helt præcist. Jeg er ikke i tvivl, at begivenheder på Balkan, specielt i Bosnien, har haft stor indflydelse på min inspiration og ønske om at skrive digte. Temaer som kærlighed, døden, spørgsmål om livet er altid til stede i mine tanker og derfor er konstant direkte eller indirekte kilder til min skrivning.

Hvad er bogens budskab?
Budskabet er at leve livet, udnytte det bedst som vi kan. Men også at evigt søge efter det, der er bedre, mere kvalitativt. Enhver burde altid stille spørgsmål ved alt. “Hvorfor” er en god start. Man skal være tilfreds med det man har, men også være klar over, at det altid kan være bedre. Og her er de materielle ting det sidste jeg tænker på.

To digte fra samlingen
Mystik og lyst
Spørg mig, fremmede!

Hvorfor er der to versioner af forsiden?
Bogen som er udgivet i Danmark ved forlaget Frother har den blå bagrund og tegning af manden på coveret, mens den anden version har olivenfarve og billede af skyer på forsiden og kan bestilles på lulu.com. Begge bøger har det samme indhold og ens digte.

Hvordan kan man bestile bogen?
Der er to muligheder:

1. Over den danske udgivers webside
2. Internationale udgiver Lulu (websiden er på engelsk)

Download gratis digtesamlingen: