Nota 9 - Svijet je mali

Svijet je mali. Kakva je vjerovatnoća sresti profesora s fakulteta u jednom restoranu brze hrane, kada se uzme u obzir da on živi i radi u Odenseu, a restoran se nalazi 85 kilometara odatle? Ja sam bio sa ženom i mlađom kćerkom, a on sa svojim sinom na putu za istočni Jutland, sjeverno od Aarhusa. Svijet je zaista mali, pogotovo jer se sutra moramo ponovo sresti u Odenseu. On je najkompetentnija osoba u cijeloj kraljevini po pitanju Holokausta i novije njemačke historije, pa smo tako, osim o djeci, uspjeli u tih nekoliko minuta razgovarati o genocidu u Srebrenici, Aušvicu, njegovom putovanju po Jugoslaviji sedamdeset i treće i razočarenju kada je sreo “užasno mjesto Ploče”.