Lacuna Mag

Krajem novembra osnovana je LACUNA MAG. Radi se o online magazinu za literaturu i kulturu. Cilj magazina je pružiti priliku piscima, pjesnicima i umjetnicima da se izraze, bez obzira na njihovo iskustvo ili afirmaciju, ali i obogatiti literarnu i kulturnu scenu. Jedini uslov objave radova na webstranici je kvalitet.

Image without description

Na web stranici lacunamag.org želimo objavljivati kvalitetne pjesme, priče, tekstove, eseje i članke, recenzije i intervjue, ali i dobru fotografiju i likovne radove. Cilj magazina je da jednom godišnje skupi najbolje pristigle radove i objavimo ih u papirnoj formi. Knjiga bi se mogla nabaviti preko web stranice, kako u papirnoj formi, tako i u digitalnoj (pdf).

Magazina ovog ili sličnog profila ima na pretek na npr. anglo-američkoj kulturnoj sceni, a redakcija LACUNA MAG-a želi stvoriti novu arenu za kreativne izraze autora sa naših prostora, uključujući i one koji žive van svoje domovine. Jedan dio svoga prostora LACUNA MAG će posvetiti i onim piscima sa naših prostora koji su odlučili da pišu na engleskom jeziku, s obzirom da je on već duže vrijeme lingua franca u svjetskoj komunikaciji i jezik na koji ogroman dio naše populacije, koja živi van BiH i okruženja, poznaje i aktivno koristi.

Zato, ovom prilikom podstičem svakog ko ima kvalitetne tekstove, ali i fotografije, slike i sl., da pročita upute na Lacuna Mag-u, vidi da li zvuči zanimljivo i da na kraju pošalje svoje radove.

Comments: 0

Comments are closed.