Ambivalentnost

Volim ideju o moru
ali ne u trenutku kada stojim na plaži.
Uvijek je bilo prokletstvo
biti misleće biće.
Dihotomija je nusprodukt
konstantne produkcije misli,
procesa koji samo koristi samom sebi
– akcelerirajući, samoobmanjujući
ciklusni fenomen što je
neuskladiv s prirodom.
Volim vidjeti sliku psa
ali ne i imati ga u kući.
Ideja je čista, misao je truležna.
Ako će se ideja osloboditi, mora se
pustiti – učiniti autonomnom,
a to je nemoguća misija
dokle god postoji ambivalencija,
dokle god ima sumnje.
Srećom, entropija će pomoći jednom.